Wydarzenia

Ruszył proces wójta najbardziej zadłużonej gminy w naszym kraju

Wójt gminy Ostrowice Wacław M. oraz była skarbniczka gminy Krystyna K. są oskarżeni o doprowadzenie do zadłużenia gminy na kwotę wynoszącą co najmniej 38,5 miliona złotych. Jak mogło do tego dojść?

Obojgu oskarżonym grozi kara do 10 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. W katalogu przestępstw, jakich się dopuścili, są nadużycia, przekroczenie uprawnień, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych co w konsekwencji doprowadziło do stałej utraty płynności finansowej, realną utratą możliwości spłaty zobowiązań gminy oraz niemożnością realizacji zadań własnych.

Przestępczy proceder miał miejsce od września 2008 do października 2016. Wszystko wskazuje na to, że oskarżeni działali wspólnie oraz w porozumieniu. Przestępstwa, o które prokuratura oskarża zarówno wójta, jak i skarbniczkę to między innymi samodzielne zaciąganie zobowiązań finansowych z przekroczeniem limitów określonych przez uchwały Rady Gminy Ostrowice na sfinansowanie deficytu budżetowego. Było to również samodzielne zaciąganie zobowiązań bez należnego upoważnienia rady gminy, jak i zawieranie niekorzystnych aneksów do umów już zawartych oraz nowych umów z instytucjami parabankowymi.

Śledczy dotarli do 69 umów pożyczek, 14 umów o restrukturyzację zadłużenia i 19 aneksów sporządzonych do tychże umów. Niewątpliwie to wartości, które robią wrażenie. Ponadto Wacław M. zawierał również niekorzystne z punktu widzenia gminy umowy sprzedaży obiektów i urządzeń należących do oczyszczalni ścieków, jak również urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Krystyna K. miała te umowy kontrasygnować, jak również zaniechać egzekwowania od dłużników gminy zobowiązań wymagalnych oraz w sposób nierzetelny prowadzić księgi rachunkowe gminy.

Z dniem 1 stycznia 2019 gmina Ostrowice zostanie zlikwidowana, a jej teren wejdzie w skład gmin Drawsko Pomorskie oraz Złocieniec – będzie to pierwsza tego typu sytuacja w naszym kraju.

MM, fot._Alicja_ /Pixabay