vat-r
Prawo

VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R to formularz składany w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Dzięki VAT-R przedsiębiorca ma możliwość rejestracji jako czynny podatnik VAT, ale także rejestracji jako podatnik VAT zwolniony. Dodatkowo formularz ten służy rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE zarówno dla tzw. nievatowców, jak i czynnych podatników VAT.

Aktualny druk formularza VAT-R można pobrać z poniższych odnośników:

https://www.podatki.gov.pl/media/5936/vat-r-14.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/7161/vat-r-15-07.pdf

f:stevepb/pixabay