ulga na dziecko
Prawo

Ulga na dzieci 2015

Wyjaśniamy, do jakiego limitu dochodów przysługuje ulga na dziecko w 2015 roku i ile ona wynosi – sprawdź szczegóły poniżej.

Ulga prorodzinna – 2015 rok

Przedsiębiorca wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z tzw. ulgi na dziecko. To sposób na obniżenie podatku. W 2015 roku można wnioskować m.in. o jej zwrot.

Ulga na dziecko – kto może z niej skorzystać?

Kluczowym kryterium jest dochód. Aby rodzice mogli ubiegać się o ulgę, obowiązują konkretne wymagania. Łączny dochód w przypadku obojga rodziców nie może przekraczać rocznie 112 000 zł. Jeśli rodzice / opiekunowie rozliczają się osobno, kwota nie może przekraczać 56.000 zł na osobę. Osoba samotnie wychowująca dziecko również nie może przekroczyć limitu 112 000 zł rocznie. By obliczyć kwotę dochodu, należy zsumować uzyskane przychody, a potem je pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu i odprowadzone na ubezpieczenie społeczne składki.

Limity te dotyczą jedynie rozliczania ulgi w rodzinie z jednym dzieckiem.

Ulga przysługuje rodzicom biologicznym oraz opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym. Dotyczy dzieci do 18 roku życia, ale też pełnoletnich, jeśli nie przekroczyły 25 roku życia. W przypadku dzieci pełnoletnich trzeba spełnić następujące warunki. Dziecko:

  • musi mieszkać z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
  • musi posiadać status ucznia lub studenta,
  • nie może być w związku małżeńskim,
  • nie może uzyskać dochodu ponad 3.089 złotych (stan na 2015 rok).

Dodajmy, że ulga prorodzinna przysługuje bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny. Ulga na dziecko nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca rozlicza się tylko liniowo, kartą podatkową lub ryczałtem.

Wysokość ulgi na dziecko – stawki w 2015 roku

Jedno dziecko – 92,67 zł miesięcznie – 1112,04 zł rocznie;
Dwoje dzieci – 185, 34 zł miesięcznie – 2224,08 rocznie;
Troje dzieci – 352,01 zł miesięcznie – 4224,12 zł rocznie;
Czworo dzieci – 577,01 zł miesięcznie – 6924,12 zł rocznie.

KwK, f: ddimitrova / pixabay