opodatkowanie
Prawo

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania z najmu

Najem może być rozliczany prywatnie lub w ramach działalności gospodarczej. Podatnik musi wybrać formę opodatkowania bez względu na źródło przychodu. W jaki sposób? Należy złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego w urzędzie skarbowym. Wzór takiego oświadczenia można pobrać w US albo ściągnąć w Internecie.

Najem prywatny a formy opodatkowania

Podatnik, w przypadku najmu prywatnego, może wybrać spośród dwóch form opodatkowania:

  • podatek rozliczany wg skali podatkowej na zasadach ogólnych,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Różnica między nimi bazuje na stawkach podatku i możliwości pomniejszenia przychodów o ponoszone w związku z nim koszty. Skala podatkowa to 17% lub 32%, a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to 8,5% lub 12,5%.

Ryczałt – najpopularniejsza z form opodatkowania dla rozliczania przychodów z najmu prywatnego

Popularną opcją jest rozliczanie najmu prywatnego ryczałtem. Stawka podatku w tym przypadku to 8,5 % i 12,5% od przychodu. Nie jest on pomniejszany o ponoszone koszty jego uzyskania. Jeśli zdecydujesz się na ryczałt, podstawą do naliczenia podatku będzie przychód, a zatem wysokość czynszu za najem. Wpłat dokonuje się miesięcznie (do 20 dnia miesiąca następującego) lub w określonych przypadkach kwartalnie.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania z najmu od 2019 roku

Od początku 2019 roku podatnik nie ma obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania najmu prywatnego. Informację o wyborze stanowi wartość zapłaconego podatku za pierwszy przychód z najmu w konkretnym roku podatkowym. Jeśli pierwszy przychód z takiego najmu podatnik otrzymał w grudniu, wybór formy opodatkowania jest równoznaczny z zeznaniem rocznym.
Jeśli pierwszy przychód z najmu podatnik otrzyma w grudniu, o formie opodatkowania będzie świadczyć zeznanie roczne. W nim będzie wykazany dany przychód: PIT-28 w przypadku ryczałtu lub PIT-36 w przypadku zasad ogólnych (czyli skala podatkowa).

f: stevepb / pixabay