podatki
Prawo

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Tekst dotyczy przepisów obowiązujących w 2012 roku. Z dostępnych form opodatkowania 2012 – ryczałt, karta, podatek liniowy – podatnik mógł wybrać odpowiednią formę dla siebie. Jest też możliwość zmiany formy na inną. Poniżej szczegóły.


Formy opodatkowania – 2012 rok (archiwum)

Przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i ewentualne odliczenia będą opodatkowane stawką 18%. Nadwyżka dochodów – czyli kwity powyżej 85.528,- zł – stawką 32%. Podatnikowi przysługują różne odliczenia – ulga na dzieci i internetowa, a także wspólne rozliczanie z żoną lub mężem.
Jeśli podatnik, przed rozpoczęciem działalności lub do 20 stycznia roku podatkowego, nie złoży oświadczenia ani wniosku o wyborze innych form opodatkowania, będzie zobowiązany rozliczać swoje dochody wg skali podatkowej.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Jeśli podatnik chciałby zmienić formę opodatkowania dochodów swojej firmy lub dochodów uzyskiwanych z najmu prywatnego w 2012, musi złożyć do 20 stycznia pisemne oświadczenie do naczelnika swojego urzędu skarbowego.
Ten sam obowiązek mają osoby, które dopiero zaczynają na początku 2012 roku działalność, ale nie chcą rozliczać się według skali podatkowej. Zawiadomić urząd skarbowy muszą też podatnicy rozpoczynający od początku 2012 roku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Oświadczenie w formie pisemnej należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Nie ma powszechnie obowiązujących druków. Wybierając kartę podatkową, należy wypełnić wniosek PIT-16.

Co w sytuacji niezłożenia oświadczenia?

Jeśli podatnik w ww. terminie nie złoży żadnego oświadczenia, to płaci podatek na dotychczasowych zasadach (dotyczy osób kontynuujących działalność) albo płaci podatek zgodnie ze skalą podatkową (dotyczy osób rozpoczynających działalność w 2012 roku).
Formę opodatkowania będzie można jeszcze zmienić, ale trzeba będzie odczekać. Podjętej decyzji nie można bowiem zmienić do końca danego roku podatkowego.

KwK, f: stevepb/pixabay