nip-3 zap-3
Prawo

NIP-3

Nip-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Obecnie nie posługujemy się już tym nazewnictwem. Aktualnie jest to ZAP-3

ZAP-3 to formularz, który zawiera wszystkie informacje istotne dla właściwego US na temat podatnika np. adres zamieszkania oraz korespondencyjny, numer telefonu czy sposób zwrotu podatku oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać on przelany.

Aktualny druk można pobrać z serwisu: https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/

fot: geralt/pixabay