młotek sędziowski
Prawo

Co to jest postępowanie egzekucyjne? Podstawowe informacje

Jesteś wierzycielem i zależy Ci na odzyskaniu długu? Albo dłużnikiem spodziewającym się rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego? W obu sytuacjach warto wiedzieć, w czyim imieniu działa komornik, czym jest egzekucja komornicza i czego dotyczy.

Egzekucja komornicza
Polega na zajęciu przez komornika działającego w imieniu sądu majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań względem wierzyciela. Warto zaznaczyć, że komornik podejmuje działania w imieniu sądu i jest funkcjonariuszem publicznym i działa przy danym sądzie rejonowym, co odróżnia go od windykatora.
Wierzyciel, mając tytuł wykonawczy, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika – dopiero wtedy komornik może rozpocząć pracę, czyli przeprowadzenie egzekucji zarówno z nieruchomości, jak i ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych czy innych praw majątkowych.
Komornik ma jednak pewne ograniczenia – nie może zajęć wierzycielowi przedmiotów niezbędnych do codziennego życia oraz wykonywania pracy czy też do edukacji, ani też najniższego krajowego wynagrodzenia. W przypadku egzekucji z dochodów, emerytur i rent, przepisy regulują wysokość kwoty, jaką komornik może zająć.

Tytuł wykonawczy a działania komornika
Jeśli nie reguluje on należności, wierzyciel może skierować sprawę do sądu – gdy ten orzeknie na korzyść wierzyciela, ale dłużnik nadal nie spłaca zobowiązań, wierzyciel może złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jedynie po wydaniu przez sąd odpowiedniego orzeczenia, komornik może rozpocząć swoje działania. Oznacza to, że wierzyciel – na przykład bank – nie może wcześniej skierować sprawy od razu do komornika, lecz najpierw musi uzyskać tytuł wykonawczy.

Dopiero wtedy komornik ma prawo rozpocząć swoje działania. W tytule egzekucyjnym znajdują się informacje o zobowiązaniu dłużnika, a klauzula wykonalności informuje, że tytuł egzekucyjny może być dochodzony w sposób przymusowy.

Po najnowsze informacje zajrzyj na stronę: http://www.komornikskora.pl/

Lena.k, f: qimono / pixabay