obowiązek podatkowy
Prawo

Obowiązek podatkowy – interpretacja ogólna

NTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408 MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 sierpnia 2013 r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.

opodatkowanie
Prawo

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania z najmu

Najem może być rozliczany prywatnie lub w ramach działalności gospodarczej. Podatnik musi wybrać formę opodatkowania bez względu na źródło przychodu. W jaki sposób? Należy złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego w urzędzie skarbowym. Wzór takiego oświadczenia można pobrać w US albo ściągnąć w Internecie.

vat-r
Prawo

VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R to formularz składany w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

abolicja podatkowa
Prawo

Co to jest abolicja podatkowa?

Abolicja podatkowa – wprowadzenie przejściowego podatku dochodowegoProjekt ustawy ze zmianami w podatkach wprowadza też rzadko spotykaną w polskim porządku prawnym instytucję abolicji podatkowej. Wyjaśniamy, co to oznacza.

oświadczenie majątkowe
Prawo

Jak wypełnić oświadczenia majątkowe

Podstawa prawna art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 994 ze zm.),Wzory oświadczeń majątkowych zostały określone w aktach wykonawczych opartych na wskazanych powyżej przepisach, tj. wRozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. w sprawie określenia wzorówformularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, […]

nip-3 zap-3
Prawo

NIP-3

Nip-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Obecnie nie posługujemy się już tym nazewnictwem. Aktualnie jest to ZAP-3 ZAP-3 to formularz, który zawiera wszystkie informacje istotne dla właściwego US na temat podatnika np. adres zamieszkania oraz korespondencyjny, numer telefonu czy sposób zwrotu podatku oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać on przelany. Aktualny […]