I Urząd Skarbowy w SzczecinieI Urząd Skarbowy
w Szczecinie
  Czwartek, 18 grudnia 2014
  Szukaj w serwisie
 
  wyszukiwanie zaawansownane
Tutaj jesteś: Strona główna Izby Skarbowej w Szczecinie  » Urzędy Skarbowe  » I US w Szczecinie  » Druki i formularze Właściwość miejscowa
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ostatnio dodane informacje
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ankiety
Wybierz ankietę

Na skróty

Wybierz Urząd

Ważne informacje
Informacje dla osób niepełnosprawnychKontakt
Jak załatwić sprawę w UrzędzieDruki do pobraniaNumery kont
Biuletyn Informacji Publicznej
I US w Szczecinie - Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ważne linki
Zobacz także
Rządowe Centrum LegislacjiKrajowa Informacja PodatkowaE-Deklaracje Program E-podatki Zanim podpisesz
I Urząd Skarbowy w Szczecinie
Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Michała Drzymały nr 5
70-217 Szczecin

nr telefonów:
centrala - 91 81 30 500
fax - 91 81 37 270

www.1us.is.szczecin.pl

Druki i formularze

Wniosek o wydanie zaświadczenia VAT-25 Pokaż 
Wniosek
Karta informacyjna
Wybór formy opodatkowania Pokaż 
Wybór formy opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
Wybór formy opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu najmu
Wnioski o wydanie zaświadczeń Pokaż 
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego nabycia rzeczy lub praw majątkowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego nabycia majątku w drodze spadku
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu uzyskania świadczeń rodzinnych
Wniosek ogólny o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - VZM Pokaż 
Wykaz materiałów
Wykaz materiałów - wersja rozszerzona
Sposób posługiwania się wkazem materiałów
Wniosek o zwrot wydatków VZM-1
Wykaz materiałów obowiązujący od 01.01.2011r.
Załącznik do wniosku - materiały nieodliczane w ramach ulg mieszkaniowych wg stawki 23% - VZM-1/C
Załącznik do wniosku - materiały nieodliczane w ramach ulg mieszkaniowych wg stawki 22% - VZM-1/B
Załącznik do wniosku - materiały odliczane w ramach ulg mieszkaniowych wg stawki 22% - VZM-1/A
Pismo uzasadniające przyczyny złożenia korekty Pokaż 
Uzasadnienie przyczyn zlozenia korekty
Interpretacja przepisów prawa podatkowego Pokaż 
Ulotka informacyjna
Rozporządzenie Ministra Finansów
Karta informacyjna
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - ORD-IN
Załącznik do wniosku interpretacji indywidualnej- ORD-IN/A
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) Pokaż 
Karta informacyjna
Formularz PCC-3
Załącznik PCC-3/A
Jednorazowa amortyzacja - wniosek przedsiębiorcy Pokaż 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Jednorazowa amortyzacja - wniosek
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych Pokaż 
Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań
Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla spółek cywilnych
Oświadczenie o sytuacji majątkowej dla: spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych / niepodatkowych należności w ramach pomocy de minimis
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych / niepodatkowych należności w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Pokaż 
Wniosek / Informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
Karta informacyjna dotycząca NIP - 5 W
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R Pokaż 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracja podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U.2011 nr 136 poz 800) wprowadziło nową wersję deklaracji
Kasy rejestrujące Pokaż 
Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania do ewidencjonowania
Wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy rejestrującej
Zawiadomienie o uproszczonej formie płacenia zaliczek Pokaż 
Zawiadomienie o uproszczonej formie placenia zaliczek
Ulotki informacyjne Pokaż 
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zasady opodatkowania niani
Rozliczenie dochodów podatnika za pośrednictwem płatnika (PIT-12)
Limity podatkowe w 2014 roku
Ulga na dzieci w 2013
Ulga na internet w 2013 roku
Podmioty dokonujące transakcji za pośrednictwem internetu
Działy specjalne produkcji rolnej
E-deklaracje
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - zeznanie PIT-28 za 2013 rok
Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2013 r
Ulga rehabilitacyjna w 2013 r
Kasy rejestrujące w 2014 roku
Czynności sprawdzające
Mechanizm odwróconego obciążenia VAT
Limity podatkowe w 2015 roku
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Opodatkowanie osób duchownych
Wydanie uwierzytelnionych dokumentów z akt sprawy, kopii deklaracji lub innych dokumentów Pokaż 
Wydanie uwierzytelnionych dokumentów z akt sprawy, kopii deklaracji lub innych dokumentów
Wniosek o wypis z rejestru zastawów skarbowych Pokaż 
Wniosek o wypis z rejestru zastawów skarbowych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pokaż 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej