I Urząd Skarbowy w SzczecinieI Urząd Skarbowy
w Szczecinie
  Piątek, 03 lipca 2015
  Szukaj w serwisie
 
  wyszukiwanie zaawansownane
Tutaj jesteś: Strona główna Izby Skarbowej w Szczecinie  » Urzędy Skarbowe  » I US w Szczecinie  » Druki i formularze Właściwość miejscowa
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ostatnio dodane informacje
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ankiety
Wybierz ankietę

Na skróty

Wybierz Urząd

Ważne informacje
Informacje dla osób niepełnosprawnychKontakt
Jak załatwić sprawę w UrzędzieDruki do pobraniaNumery kont
Biuletyn Informacji Publicznej
I US w Szczecinie - Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ważne linki
Zobacz także
Rządowe Centrum Legislacji Krajowa Informacja Podatkowa Portal Podatkowy Program E-podatki
I Urząd Skarbowy w Szczecinie
Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Michała Drzymały nr 5
70-217 Szczecin

nr telefonów:
centrala - 91 81 30 500
fax - 91 81 37 270

www.1us.is.szczecin.pl

Druki i formularze

Wybór formy opodatkowania Pokaż 
Wybór formy opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
Wybór formy opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, oraz umów o podobnym charakterze
Wnioski o wydanie zaświadczeń Pokaż 
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego nabycia rzeczy lub praw majątkowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego nabycia majątku w drodze spadku
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu uzyskania świadczeń rodzinnych
Wniosek ogólny o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - VZM Pokaż 
Wykaz materiałów
Wykaz materiałów - wersja rozszerzona
Sposób posługiwania się wkazem materiałów
Wniosek o zwrot wydatków VZM-1
Wykaz materiałów obowiązujący od 01.01.2011r.
Załącznik do wniosku - materiały nieodliczane w ramach ulg mieszkaniowych wg stawki 23% - VZM-1/C
Załącznik do wniosku - materiały nieodliczane w ramach ulg mieszkaniowych wg stawki 22% - VZM-1/B
Załącznik do wniosku - materiały odliczane w ramach ulg mieszkaniowych wg stawki 22% - VZM-1/A
Pismo uzasadniające przyczyny złożenia korekty Pokaż 
Uzasadnienie przyczyn zlozenia korekty
Interpretacja przepisów prawa podatkowego Pokaż 
Ulotka informacyjna
Rozporządzenie Ministra Finansów
Karta informacyjna
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - ORD-IN
Załącznik do wniosku interpretacji indywidualnej- ORD-IN/A
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) Pokaż 
Karta informacyjna
Formularz PCC-3
Załącznik PCC-3/A
Jednorazowa amortyzacja - wniosek przedsiębiorcy Pokaż 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Jednorazowa amortyzacja - wniosek
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych Pokaż 
Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań
Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla spółek cywilnych
Oświadczenie o sytuacji majątkowej dla: spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych / niepodatkowych należności w ramach pomocy de minimis
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych / niepodatkowych należności w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Pokaż 
Karta informacyjna dotycząca NIP - 5 W
Wniosek / Informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R Pokaż 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracja podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U.2011 nr 136 poz 800) wprowadziło nową wersję deklaracji
Kasy rejestrujące Pokaż 
Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania do ewidencjonowania
Ulotka informacyjna - Kasy rejestrujące
Wniosek o zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej
Zawiadomienie o uproszczonej formie płacenia zaliczek Pokaż 
Zawiadomienie o uproszczonej formie placenia zaliczek
Ulotki informacyjne Pokaż 
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podmioty dokonujące transakcji za pośrednictwem internetu
Mechanizm odwróconego obciążenia VAT
Limity podatkowe w 2015 roku
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Opodatkowanie osób duchownych
Działy specjalne produkcji rolnej
e-Deklaracje
Ulga na internet w 2014 roku
Ulga rehabilitacyjna w 2014
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - zeznanie PIT-28 za 2014 rok
Ulgi i odliczenia w 2014
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2014
Kasy rejestrujące w 2015
Odpowiedzialność karna skarbowa
Informacja dla płatników
Ulga na dzieci w 2014
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe - usługa PFR
Recykling
Czynności sprawdzające
Wydanie uwierzytelnionych dokumentów z akt sprawy, kopii deklaracji lub innych dokumentów Pokaż 
Wydanie uwierzytelnionych dokumentów z akt sprawy, kopii deklaracji lub innych dokumentów
Karta informacyjna
Wniosek o wypis z rejestru zastawów skarbowych Pokaż 
Wniosek o wypis z rejestru zastawów skarbowych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pokaż 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Karta informacyjna
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż 
UPL-1