szkolenie
Biznes i gospodarka

Szkolenia finansowane z środków unijnych

Dobre szkolenie jest na wagę złota, gdyż umożliwia rozwój, poszerzenie posiadanych kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wiele z nich jest płatnych, ale część organizowana jest z funduszy unijnych, co oznacza, że można w nich uczestniczyć bezpłatnie.

Korzyści z udziału w szkoleniach
Szkolenia to dobry sposób na rozwój zawodowy i zdobycie nowych umiejętności, a także uzyskanie zawodu w przypadku osób bezrobotnych. Dzięki nim można między innymi zmienić branżę, w której się działa, zdobyć fach, podnieść kwalifikacje. Korzyści biznesowe to jednak nie wszystko – szkolenia zwykle przynoszą dobre efekty także dla rozwoju osobistego, m.in. dodają pewności siebie i wpływają na poczucie własnej wartości.
Wysłanie pracownika na szkolenie jest dobrą inwestycją, korzystną także dla firmy, ale nie każdy pracodawca może sobie na to pozwolić. Zwykle nowe kompetencje pozwalają wprowadzić nowe usługi, a pracuje się efektywniej. Z tego też względu warto poszukać możliwości, aby umożliwić pracownikom podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych – można między innymi pozyskiwać na ten cel fundusze unijne.

Bezpłatne szkolenia – jak z nich skorzystać?
Unia Europejska oferuje możliwość dofinansowania wybranych szkoleń w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Co ważne, jest on dedykowany nie tylko osobom o statusie bezrobotnych. Szczegóły na temat aktualnych szkoleń oraz programów na dofinansowanie są w Bazie Usług Rozwojowych – warto je śledzić na bieżąco.

Szkolenia są wysokiej jakości, gdyż firma je oferująca jest dokładnie dobierana jako jednostka współpracująca. Należy umotywować swój zamiar i można wysłać pracownika na wybrany kurs czy warsztaty z szerokiej oferty. Każdy z programów może wymagać od osób chcących uzyskać dotację różne wymagania, podobnie jak na organizatorów szkoleń.

KwK, photo: Hans / Pixabay