podatki
Biznes i gospodarka

Podatek od środków transportu 2022

Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od środków transportowych. Ile podatku zapłacą podatnicy od środków transportu w 2022 roku?

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

Zgodnie ze wskazaniami Resortu Finansów, procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2020 roku jest niższy o 5% w porównaniu do kursu euro z dnia 1 października 2020 roku. Z tego względu nowe stawki maksymalne obowiązujące od 2022 roku będą obowiązywały w wysokości ustalonej na 2021 rok. Podatek od środków transportowych pobierany jest zarówno od osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorstw nieposiadających osobowości prawnej.

W sprawach podatku od środku transportu organem właściwym jest gmina, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Podatek głównie opłaca się w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września każdego roku na rachunek gminy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych roczna stawka od jednego środka transportu nie może przekroczyć:

Samochód ciężarowy o masie całkowitej

  • powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie – 912,48 zł
  • powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie – 1522,21 zł
  • powyżej 9 t. – 1826,64 zł

Samochód ciężarowy w zależności od liczby osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia – 3485,69 zł

Ciągnik siodłowy lub balastowy – 2131,05 zł

Ciągnik siodłowy lub balastowy w zależności od masy pojazdu

  • do 36 t. włącznie – 2694,21 zł
  • powyżej 36 t. – 3485,69 zł

Przyczepy i naczepy – 1826,64 zł

Przyczepy i naczepy w zależności od masy

  • do 36 t. włącznie – 2131,05 zł
  • powyżej 36 t. – 2694,21 zł

Autobusy w zależności od ilości siedzeń

  • mniej niż 22 miejsca – 2156,92 zł
  • równej lub większej niż 22 miejsca – 2426,93 zł

Jeżeli środek transportu ma więcej niż jednego właściciela, podatek jest proporcjonalnie rozdzielany na każdego z nich. W sytuacji kiedy pojazd zmieni właściciela, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym przypadło przeniesienie własności.

Mecenasem artykułu jest https://maripol.pl/

Ew, foto: Kelly Sikkema on Unsplash