limity dla przedsiębiorców
Biznes i gospodarka

Limity dla przedsiębiorców

Minister pracy ustalił limity składek ZUS w 2012 roku – przedsiębiorcy będą płacić składki ZUS od minimalnej podstawy równej 3526 zł miesięcznie. 

W 2012 roku zostały ustalone dla przedsiębiorców składki ZUS liczone od minimalnej podstawy wynoszącej 3526 zł miesięcznie. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe trzeba opłacać, aż przychód będący podstawą ich wymiaru nie przekroczy 105 tys. 780 złotych. 

Limit ustalił minister pracy i polityki społecznej w obwieszczeniu z 16 grudnia 2011 roku. Za podstawę posłużyło mu szacowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2012 roku. Ma ono wpływ na finalną wysokość składek, które przedsiębiorcy i osoby z nimi współpracujące odprowadzają do ZUS. Z obliczeń tych ustalono, że będą oni płacić w 2012 roku miesięczne składki od podstawy równej co najmniej 2115,60 zł, czyli 60 proc. szacowanej wstępnie płacy miesięcznej.

W 2012 roku przedsiębiorcy na ubezpieczenie emerytalne płacili składkę co miesiąc równą 412,97 zł, na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 51,83 zł, a na ubezpieczenie wypadkowe 35,33 zł. Z kolei składka na ubezpieczenie rentowe w styczniu była równa 126,94 zł, a od lutego 169,25 zł. Składka na Fundusz Pracy wyniosła w 2012 roku 51,83 zł. Dodajmy, że ZUS od nadwyżki nie pobiera składki emerytalnej oraz rentowej, a pobiera składkę wypadkową i chorobową.

Limit 105 tys. 780 zł to 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2012 rok i obowiązuje wszystkich ubezpieczonych. Od nadwyżki przychodu ZUS nie pobiera składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale obowiązkowe są składki na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

f: geralt/pixabay