abolicja podatkowa
Biznes i gospodarka

Jednorazowa amortyzacja

Przedsiębiorca posiadający status małego podatnika, a także osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, mogą skorzystać z amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis.

Amortyzacja jednorazowa – dla kogo?

Jednorazowa amortyzacja przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, którzy prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęli w danym roku podatkowym. Oznacza to, że osoby, które zaczęły prowadzić działalność w 2022 roku, mogą z tej ulgi skorzystać właśnie w tym roku.
W ramach ulgi można zrobić odpisy amortyzacyjne do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji – w 2022 roku limit wynosi 230 tys. złotych.

Jednorazowa amortyzacja nie jest obowiązkowa, to prawo. Podatnik może sam podjąć decyzję. Jednak decydując się na amortyzację, przedsiębiorca musi uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy de minimis, czyli powinien złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.
Amortyzacja jednorazowa także dla małych podatników
Z ulgi też mogą skorzystać też tzw. mali podatnicy. Są to przedsiębiorcy, których przychód ze sprzedaży brutto nie przekroczył w minionym roku podatkowym równowartość w złotych 2 000 000 euro. Limity za 2022 rok trzeba zatem przeliczyć wg średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października. W 2021 roku jest to 2 000 000 × 4,5941 = 9 188 000 złotych. Dodajmy też, że łączna pomoc de minimis nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat.

Czego może dotyczyć jednorazowa amortyzacja?

Jednorazową amortyzacją można objąć tylko określone w przepisach składniki majątku. Są one zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Są to:

  • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • kotły i maszyny energetyczne,
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
  • urządzenia techniczne.

Podatnik ma obowiązek dopełnić wymogów formalnych, ale także udokumentować fakt skorzystania z amortyzacji jednorazowej w księgowości swojej firmy. Obowiązkowe jest dokonanie wpisu w ewidencji środków trwałych oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

F; stevepb / pixabay